ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Szczegóły informacji

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Skwierzyna

Finansowanie: środki publiczne

Nr UZP: 2022/BZP 00326776/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-09-15 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Ogłoszono dnia: 2022-08-31 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony