ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skwierzynie, Szkole Podstawowej w Murzynowie w ramach projektu POKL 9.1.2 pn. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Drukuj informację Zamówienie publiczne: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skwierzynie, Szkole Podstawowej w Murzynowie w ramach projektu POKL 9.1.2 pn. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Szczegóły informacji

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skwierzynie, Szkole Podstawowej w Murzynowie w ramach projektu POKL 9.1.2 pn. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zapytanie cenowo-ofertowe

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Skwierzyna

Finansowanie: środki publiczne

Nr UZP: ZP.271.2.63.2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-09-27 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-09-27 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2013-09-19 przez Kinga Górniak

Treść:

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.09.2013 r. dokonano zmiany nazwy zajęcia dot.części 14.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony