ˆ

Wyniki

Szczegóły informacji

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie”.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Rozeznanie rynku

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Skwierzyna

Finansowanie: środki publiczne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-03-06 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-03-06 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Skwierzynie Ul. Rynek 1 66 – 440 Skwierzyna , Biuro Obsługi Klienta

Ogłoszono dnia: 2019-02-26 przez Bartosz Wawrzyniak

Załączniki