ˆ

Wyniki innych postępowań

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Status: rozstrzygnięty

Tryb:

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Skwierzyna

Nr UZP: 510411796-N-2021

Ogłoszono dnia: 2021-02-03 przez

Załączniki